Ліпісівіцький М.Л., Соколовська С.Ф., Прищепа В.О.

Три епічні драми