• Видавництво: Кальварія
  • Сторінок: 320
  • Рік випуску: 2010
  • Оправа: М’яка
  • Мова видання: українська
  • ISBN: 9789666632961

Ґомбріх Ернст-Ганс

Коротка історія світу для юних читачів (Eine kurze Weltgeschichte für junge Leser)

Переклад: Софія Матіяш

Ернст-Ганс Ґомбріх зумів зробити те, що сьогодні видаєть ся неймо вірним: на 300
сторінках подати історію людства точно й пере конливо. Це — успіх, якого ніхто
досі не зміг повтори ти, а про те, щоб перевершити, годі й казати. З цілковитою до-
вірою до юних читачів і до тих, що залишилися юними, він так доступно і яскраво
описує історичні процеси й перехід від однієї доби до ін шої, так характеризує осо-
бис тості й кон флікти, що його опис до зволяє читаче ві одним погля дом охопити
складні взаємо зв’яз ки між подіями. Книжка побачи ла світ у перекладах на 21 мо-
ву і ста ла відомою в усьому світі.
Даний переклад зроблено за оновленим виданням 2004 року з передмовою Леоні
Ґомбріх — онуки автора.