• Видавництво: Ніка-Центр
  • Серія: Економіка і політика
  • Сторінок: 320
  • Рік випуску: 2008
  • Оправа: Тверда
  • Мова видання: українська
  • ISBN: 978-966-521-488-5

За редакції Ш.Ґосепата та Ґ.Ломанна

Філософія прав людини (Philosophie der Menschenrechte)

Переклад: Олександр Юдін

Сьогодні проблема прав людини стає нагальною після століття панування злочинних тоталітарних режимів, після банкрутства концепції «держави загального добробуту» і після класичних форм війни та насильства. Нова конфігурація державного устрою, суспільства та «вільних зон» вибудовується паралельно й одночасно з руйнацією старих конфігурацій. Три виміри прав людини – ліберальні свободи індивіда, соціальні права справедливого розподілу, права політичної участі громадян – в умовах нового глобалізованого світу постають невід’ємними і необхідними.

Серед захисників ідеї прав людини не існує єдності в питаннях моралі й етики та їхнього співвідношення з правом. Через ці розбіжності з’являються різні погляди щодо значення, обсягу й обґрунтованості прав людини, проте їхня філософська тематизація стикається з різноманітними проблемами культурних відмінностей і вимагає співпраці зі спеціальними науками різних культур.

Саме це розмаїття поглядів подано в ґрунтовній збірці сучасних філософів. Філософія прав людини – наріжний камінь реалізації демократичного проекту, котрий своєю чергою є живою матерією структурних суперечностей, антагонізмів, дискусій і мрій, а тому він відкритий для переоцінки та осмислення, що й пропонують автори в цій книзі.

Розрахована на фахівців – філософів, політологів, соціологів, культурологів і студентів згадуваних спеціальностей.